Gazte-lokalen erabiltzaileei gogorarazten zaie Osasuneko sailburuaren 2020ko abuztuaren 19ko Aginduak 29. artikuluan hau xedatzen duela:  

"Debekatuta dago gazte-lonjetan eta antzeko ezaugarriak dituzten lokaletan jarduera oro egitea".  

Beasaingo Udaltzaingoak lokal horien jabe eta erabiltzaileei gogorarazten die araudia bete behar dutela, salaketarik ez jasotzearren eta birusaren transmisioa eteteko.