Beasaingo Loinatz Udal Musika Eskolako Antolamendu eta Funtzionamendu Araudiari hasierako onespena eman zaio eta jendaurrean jartzen da 30 laneguneko epean, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Udalaren Idazkaritzan nahiz Web orrian aztertu ahal izango da araudia.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/04/c2006341.pdf