Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
  • Aurrekontuak

Aurrekontuak

Zer da?

  • Tresna bat da Udalaren ekonomia eta finantzak kudeatzeko.
  • Aurrekontuak diru-sarrerak aurreikusi behar ditu eta urteko gehienezko gastuak ezarri.
  • Dinamikoa da: hasierako aurreikuspena denez, aldatu egin daiteke urtean zehar.
  • Toki erakundeen baliabideen administrazio zuzenaren kontrolerako tresna da.

Printzipioak

  1. Finantzen oreka: Sarreren zenbatekoa = gastuen zenbatekoa.
  2. Orokortasuna: Likidatu beharreko eta aintzat hartu beharreko eskubide eta betebehar guztiak agertu behar dira, inolako salbuespenik gabe.
  3. Osotasuna: Sarrerak eta gastuak oso osorik aplikatuko zaizkie aurrekontuei.