Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
 • Udal antolakuntza

Antolakuntza

Arduradun Politikoa Arlo burua Leire Artola Ugalde
Arduradun Teknikoa Antolakuntza arduraduna

EGINKIZUNAK

 1. Giza baliabideak: Hautaketa, lan erlazioak, ordainketak eta formazioa.
 2. Zerbitzu-jarduerak antolatzea eta kudeatzea. 
 3. Herritarren partaidetza, gardentasuna, gobernu ona bultzatzeko eta teknologia berriak eskueran izateko azpiegiturak antolatzea eta kudeatzea. Administrazio elektronikoa, arrazionalizazioa eta prozedurak erraztea. Batez ere, herritarrek informazioaren teknologiak eta komunikazioak modu efiziente eta jasangarrian erabil ditzaten bultzatuko dute, beren udal-mugartean. 
 4. Herritarren arreta zerbitzu integralaren antolakuntza eta funtzionamendua.
 5. Kontabilitate publikoa, kontrola eta kontu-ematea.
 6. Aurrekontuen  eta kudeaketa ekonomiko-finantzieroaren kontrola eta barne fiskalizazioa. Baita kontablitatea eta diruzaintza.
 7. Estatistika ekonomiko finantzieroa
 8. Derrigorrezko Lege aholkularitza.
 9. Zerga-bilketa eta kudeaketa
 10. Euskararen erabilera sustatzeko udal-planak idatzi, onartu eta kudeatzea, lege honen 7. artikuluan xedatutakoa gorabehera. 
 11. Garapenerako lankidetza alorreko politikak planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea.  
 12. Tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena, eta tokiko enplegu-planak edo -politikak.

SAILAK

 • Ekonomia eta Ogasuna
 • Idazkaritza Orokorra
 • Antolakuntza eta Giza Baliabideak
 • Partehartzea
 • Hizkuntza Politika