Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
  • Hirigintza

Indarrean dauden dokumentuak

Udalaren borondatea da kontsultagarri izatea hirigintza araudia eta eraikitze aukera Beasaingo herriaren lurzoruan.

Orri digital honetan herriko datu basea aurkitzen da izapidetzen ari diren documentazioarekin eta onartutako proiektuekin. Alegia:

  • Arauen dokumentuak
  • Infomazioa eta diagnosia
  • Aldaketak
  • Sektorren planoak
  • Arau subsidiarioen informazioa

Bestalde, web ori honetan argitaratutako dokumentazioa informazio izaera du soilik, eta heuren izapidetzan aldaketak izan dezakete.

Orri hau eta bere informazio etengabeko garapena eta hobekuntza du. 

  1. Hirigintza dokumentuak
  2. Mapak
  3. Arau subsidiarioak