Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
  • Antolaketa politikoa

Kode etikoa

Beasaingo Udalaren etika eta jokabide kodea, gobernu ona eta kalitate insituzionalaren aldeko konpromisoa.

AURREKARIAK

I.- Herri-administrazioak eta, hedaduraz, toki-erakundeak, honako hauekin bat etorriz:

- 2030 Agendaren garapen iraunkorreko helburuak.
- Ustelkeriaren aurka borrokatzeko Europako gomendioak.
- Herritarrek administrazio ona izateko duten oinarrizko eskubidea.

Erakundearen antolamenduan, balioekiko eta etika publikoarekiko konpromiso argia jaso behar dute, bai eta kideei araudia zorrotz betetzeko exijentzia zorrotza ere, ez bakarrik administrazio-prozedurak izapidetzean legezkotasun-printzipioa betetzeko, baizik eta jokabide eta jarduera osoen bidez eta etika publikoaren eta zerbitzu publikorako bokazioaren balioekin bat etorriz.

II.- Gizartea gero eta konplexuagoa da, eta gardentasun-maila handiagoa lortzen duten administrazio publikoak behar ditu. Helburua da integritatearen eta administrazio onaren estandar optimoak hobetzea eta mantentzea.

III.- Helburu hori lortzeko, kode etikoak eta gobernu onerako kodeak erakundeen osotasunaren esparrua egituratzen duten benetako ardatzak dira, eta herritarrei administrazio ona izateko eta kalitate demokratiko instituzionala hobetzeko duten oinarrizko eskubidea betetzen dela bermatzeko apustua egiten dute.

IV.- Kode etikoa tresna bat da, zerbitzu publikoak ematen dituzten eta erakunde publikoa (kasu honetan, Beasaingo Udala) osatzen duten pertsona guztien jardunaren berri eman behar duten balioak jasotzen dituena.

Honako balio hauek, besteak beste: osotasuna, zintzotasunaren, inpartzialtasunaren, objektibotasunaren, gardentasunaren eta lege-esparruarekiko errespetuaren printzipioak barne hartzen dituena; bikaintasuna; politikaren eta kudeaketaren arteko lerrokatzea; lidergoa; errespetua; eta, funtzio publikoak betetzean eta zerbitzu publikoak ematean kalitatea sustatzean arduraz jardutea.

V.- Azken batean, etika- edo jokabide-kodea da Administrazioaren organo gorenaren (Toki Administrazioaren kasuan, Osoko Bilkura) adierazpen publikoa eta konpromiso formala, jokabide-arauekin eta etika- eta osotasun-printzipioekin.

OINARRI JURIDIKOAK

19/2013 Legea, abenduaren 9koa (gardentasuna, informazio publikoa eskuratzea eta gobernu ona). 26. artikuluan gobernu onaren printzipioak arautzen dira.

Lege horretaz gain, aplikagarria da horren ondoren onartutako legeria, 2024-01-15eko Idazkariaren txostenean aipatzen den, interes-gatazkak, ustelkeria eta iruzurra prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko, bai eta finantzaketa bikoitza saihesteko ere.

Kontuan izanda aurrekariak eta oinarri juridikoak Beasaingo udalaren etika eta jokabide kodea, gobernu ona eta kalitate instituzionalaren aldeko konpromisoa idatzi da eta 2024-01-25ean Udalbatza Osoak egindako bileran onartu da, GAOean 2024-01-31n argitaratutako iragarkian aipatzen den moduan. 

Beasaingo udalaren etika eta jokabide kodea, gobernu ona eta kalitate instituzionalaren aldeko konpromisoa

Erabakia onartzeari buruzko iragarkia (GAO)