Alkateak ebatzita, Beasaingo Indar 7. Sektoreko A lursailaren Xehetasun Azterlanari hasierako onespena eman zaio. Espedientea hogei laneguneko epean jendaurrean jarri da eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean pdf argitaratu (68 KB) da. Aldi berean, ebazpen hau sustatzaileari jakinarazi zaio. 

Alegazioak aurkezteko epea 2021-04-06an amaitzen da.