Iragarkia: alkatearen ebazpena (2020-11-04)

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/16/c2005804.pdf