Etxebizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen ordenantzaren errebisioari hasierako onespena eman zaio. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, honi alegazioak aurkezteko epea 2019ko abenduaren 23a arte irekita egongo da.

Ordenantza eta dokumentazioa