Alkateak, martxoaren 6ko datarekin Beasaingo Ondarre 29 areako S.29.1. orubearen Xehetasun Aztelanari hasierako onespena ematea ebatzi du

Espedientea hogei laneguneko epean jendaurrean jarri da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta prentsan.