2019ko otsailaren 28an Udalbatza Osoak, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudiaren aldaketari hasierako onespena emateko erabakiaren ondotik, informazio publikoan jarri da 30 eguneko epean, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Araudiaren aldaketak Udalaren Idazkaritzan eta web orrian aztertu ahal izango dira.