LAN ESKAINTZA

EGONKORTZE PROZESUA: Administrari (antolakuntza) plaza baten lehiaketa

Lanpostua
Urtea 2023
Deialdia eta Oinarriak

Oinarri orokorrak

Oinarri espezifikoak

Eskaera

Sarbidea Egoitza Elektronikora

Akats zuzenketa
Onartuak eta baztertuak
Galdetegia
Ariketak
Merituak
Puntuazioa eta Azken Sailkapena

 

 

LAN POLTSA
Oharrak