LAN ESKAINTZA

EGONKORTZE PROZESUA: Merkataritza Teknikari plaza baten lehiaketa

Lanpostua
Urtea 2023
Deialdia eta Oinarriak

Oinarri orokorrak

Oinarri espezifikoak

Eskaera

Egoitza elektronikora sarbidea

Akats zuzenketa
Onartuak eta baztertuak
Galdetegia
Ariketak
Merituak
Puntuazioa eta Azken Sailkapena
LAN POLTSA
Oharrak