LAN ESKAINTZA

EGONKORTZE PROZESUA: Informatika Teknikari plaza baten lehiaketa-oposizioa

Lanpostua
Urtea 2023
Deialdia eta Oinarriak

Oinarri orokorrak 

Oinarri espezifikoak

Eskaera

Egoitza elektronikora sarbidea

Akats zuzenketa
Onartuak eta baztertuak
Galdetegia
Ariketak
Merituak
Puntuazioa eta Azken Sailkapena
LAN POLTSA
Oharrak