Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
 • Araudiak

Sagastigutia parkearen malda egonkortzeko hitzarmena

2016/01/13


BILDURIK

KOLDO AGIRRE MUJIKA jauna, Beasaingo Udalaren Alkate-Lehendakaria. Ekintza honetarako eskumena, Toki Araubidearen Oinarriak erregulatzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21,1b) artikuluak ematen dio.

Sagastigutia parkean dagoen terrenoaren jabeak:

Jose Manuel Oyarbide Erro jauna Martin José Oyarbide Erro jauna Mª Genma Oyarbide Erro andrea Aitor Imaz Oyarbide jauna Mikel Imaz Oyarbide jauna Imanol Imaz Oyarbide jauna Idoia Imaz Oyarbide andrea.

Bista Alai, 9ko Jabetza Erkidegoa, hau da:

 • Jose Martin Turrientes Matxain jauna eta Mª Purificación Mugica Eizmendi andrea behean eskubian dagoen etxebizitzaren titularrak (Iparra).
 • Pablo Cortes Iparraguirre ezkerrean dagoen etxebizitzaren titularra (Hegoa).
 • Alaia Mujika Munduate andrea eta Hector Rey Sobrian jauna lehenengo solairuan eskubian dagoen etxebizitzaren titularrak.
 • Mª Concepción Aldasoro Sarasola lehenengo solairuan ezkerrean dagoen etxebizitzaren titularra.
 • Jose Javier García García jauna bigarrengo solairuan eskubian dagoen etxebizitzaren titularra.
 • Mª Sabina Larrañaga Maiz andrea bigarrengo solairuan ezkerrean dagoen etxebizitzaren titularra.AURREKARIAK

I.- Azken denboraldian udaletxean kexak aurkeztu dira, Bista Alai, 9ko eraikinaren atzealdean dagoen maldaren egoera dela eta.

II.- 2015eko otsailaren 25eko datarekin, udal aparejadoreak ondorengo txostena eman du, aipatutuako maldari buruz:

“Con fecha 9 de junio de 2013 y a raíz de unas intensas lluvias sufridas en esos días, la ladera del parque SAGASTIGUTIA sufre unos daños en las proximidades del edificio de viviendas del nº 9 de BISTA ALAI KALEA.
Se trata de un talud en excavación con materiales de tipo rocoso, constituido por limolitas y margas con intercalaciones de areniscas, diferenciándose los primeros 1,50 m (cabeza talud) con roca muy fracturada y alterada con intercalaciones arcillosas y abundante afección de raíces.
Se han podido observar que las discontinuidades rocosas tienen una dirección NW-SE y con inclinaciones altas hacia el SW, concretamente N 30 E con buzamientos de 75-80º hacia el SW, asimismo también se han detectado diversas juntas con inclinaciones tanto al SW como al NW.
Se observa humedad en la zona de pie de talud.

Durante el periodo desde que se produjo el desprendimiento hasta el mes de enero de 2015, el talud no ha sufrido modificaciones sustanciales si bien no se puede descartar que en el mismo se produzcan nuevos desprendimientos de tierras que pudieran afectar a los vecinos del inmueble, debido principalmente a la meteorización y fracturación de la roca.”

III.- Bista Alai, 9ko eraikina berea den terrenotaz inguratuta dago eta horrek esan nahi du Jabetza Erkidegoaren elementu amankomuna dela. Eraikin horrek atzealdetik, Juan Jose Oyarbide Sarriegui eta Rosario Erro Espelosin jaun-andrearen oinordekoen terrenoarekin muga egiten duela eta terreno horren ezpondak egonkortasuna galdu duela eta meteorizatzen joan dela. Terreno hori goikaldetik, gune librerako toki sistema eratzen duen Sagastigu parkearen barruan dago.

IV.- Adierazi den moduan, nahiz eta afektatutako terrenoak pribatuak izan, terreno horren ezponda aisialdi publikorako den Sagastigutia parkearen maldetako bat osatzen duenz, bidezkoa ikusi da jabeekin adostasun batera iristea ezpondaren egonkortasuna lortzeko eta horren ondorioz, Bista Alai, 9ko bizilagunentzat nahiz Sagastigutia parketik ibiltzen direnentzat segurtasun baldintzak bermatzeko.

V.- Beraz, bi aldeek elkarri aitortzen diote kontratatzeko ahalmena eta dokumentu hau idazten dute ondorengo


ESTIPULAZIOEKIN

Lehenik. Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Sagastigutia parkearen aipatutako ezponda egonkortzeko proiektua enkargatzea.
 2. Obra zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasun Koordinazioa kontratatzea.
 3. Obrak lizitatzea eta exekutatzea.

Bigarren. Aipatutako jardueren kostua gutxi gorabehera, 37.750 €koa da (BEZ barne) eta kostu horren sailkapena ondorengoa da:

 1. Obrak egikaritzeko proiektua egitearen ordainsariak: 5.750 €.
 2. Obra-zuzendaritza: 3.100 €
 3. Segurtasun eta Osasun Koordinazioa: 1.000 €
 4. Obrak exekutatzeko aurrekontua: 27.900 €

Diru kopuru hori, ordea, orientatiboa da, obren kostu erreala obren behin betiko likidaziotik ondorioztatzen dena izango delako.

Hirugarren. Horren guztiaren finantziazioa, hiru zati berdinetan egingo da.

Laugarren. Dagozkien obra-ziurtagiriak aurkeztu eta onartu ahala Udalak, aipatutako proportzioan faktura emango du, Juan Jose Oyarbide Sarriegi eta Rosario Erro Espelosin jaun-andrearen oinordekoen izenean eta Bista Alai, 9ko bizilagun bakoitzaren izenean, aurreko klausularen arabera ordainketa egiteko.

Eta guztiaren adostasun frogatzat, bildutakoek dokumentu hau bikoizturik sinatzen dute, goiburuan adierazitako data eta lekuan.
 

 

Azken eguneratzea: 2016/01/13