Deskarga Gunea

Karpeta Zergak eta tasak

Atalak

Karpeta Aldizkako epemuga ez duten zorren gerorapenerako eta zatikapenerako irizpideak
Karpeta Aukerako zergak
Karpeta Beasaingo kaleen kategoriaren zerrenda
Karpeta Beharrezko zergak
Karpeta Beste tarifak
Karpeta Egutegi Fiskala
Karpeta Jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatiko
Karpeta Zerbitzu publikoak eskaini edo jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak

Dokumentuak

Toggle Titulua