Deskarga Gunea

Karpeta Zergak eta tasak

Atalak

Karpeta Aukerako zergak
Karpeta Beasaingo kaleen kategoriaren zerrenda
Karpeta Beharrezko zergak
Karpeta Egutegi Fiskala
Karpeta Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko zergaren kalkulua
Karpeta Jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatiko
Karpeta Prezio publikoak
Karpeta Tarifa pribatuak
Karpeta Zerbitzu publikoak eskaini edo jarduera administratiboak burutzeagatiko tasak

Dokumentuak

Toggle Titulua