Langabezia tasa

Langabeziaren tasaren bilakaera (iturria SEPE)

HIRUHILABETEALANGABEZIAREN TASA
2018KO 2. HIRUHILABETEA   8,03
2018KO 1. HIRUHILABETEA   8,08
2017KO 4. HIRUHILABETEA   8,21
2017KO 3. HIRUHILABETEA   8,76
2017KO 2. HIRUHILABETEA   8,40
2017KO 1. HIRUHILABETEA   9,04
2016KO 4. HIRUHILABETEA   9,04
2016KO 3. HIRUHILABETEA 10,24
2016KO 2. HIRUHILABETEA 10,18
2016KO 1. HIRUHILABETEA 10,18
2015eko 4. HIRUHILABETEA 10,49
2015eko 3. HIRUHILABETEA 12,30
2015eko 2. HIRUHILABETEA 11,72
2015eko 1. HIRUHILABETEA 12,22
2014ko 4. HIRUHILABETEA 12,82
2014ko 3. HIRUHILABETEA 12,94
2014ko 2. HIRUHILABETEA 12,79
2014ko 1. HIRUHILABETEA 13,11
2013ko 4. HIRUHILABETEA 12,34
2013ko 3. HIRUHILABETEA 13,55
2013ko 2. HIRUHILABETEA 13,49
2013ko 1. HIRUHILABETEA 13,77
2012ko 4. HIRUHILABETEA 12,80
2012ko 3. HIRUHILABETEA 12,97
2012ko 2. HIRUHILABETEA 12,62
2012ko 1. HIRUHILABETEA 13,03
2011ko 4. HIRUHILABETEA 11,51
2011ko 3. HIRUHILABETEA 10,87
2011ko 2. HIRUHILABETEA 11,67
2011ko 1. HIRUHILABETEA 11,90
2010eko 4. HIRUHILABETEA 12,55
2010eko 3. HIRUHILABETEA 12,72
2010eko 2. HIRUHILABETEA 12,10
2010eko 1. HIRUHILABETEA 13,93
2009ko 4. HIRUHILABETEA 12,32
2009ko 3. HIRUHILABETEA 12,36
2009ko 2. HIRUHILABETEA 11,52
2009ko 1. HIRUHILABETEA 12,07
2008ko 4. HIRUHILABETEA 9,36
2008ko 3. HIRUHILABETEA 7,26
2008ko 2. HIRUHILABETEA 7,10
2008ko 1. HIRUHILABETEA 6,90
2007ko 4. HIRUHILABETEA 5,96
2007ko 3. HIRUHILABETEA 5,83
2007ko 2. HIRUHILABETEA 5,53
2007ko 1. HIRUHILABETEA 5,51
2006ko 4. HIRUHILABETEA 5,58
2006ko 3. HIRUHILABETEA 5,62
2006ko 2. HIRUHILABETEA 5,51
2006ko 1. HIRUHILABETEA 6,81
2005eko 4. HIRUHILABETEA 6,58
2005eko 3. HIRUHILABETEA 6,43
2005eko 2. HIRUHILABETEA 5,71
2005eko 1. HIRUHILABETEA 4,80
2004ko 4. HIRUHILABETEA 5,27
2004ko 3. HIRUHILABETEA 5,48
2004ko 2. HIRUHILABETEA 5,37
2004ko 1. HIRUHILABETEA 5,58
2003ko 4. HIRUHILABETEA 6,09
2003ko 3. HIRUHILABETEA 5,78
2003ko 2. HIRUHILABETEA 5,99
2003ko 1. HIRUHILABETEA 5,68
2002ko 4. HIRUHILABETEA 6,13
2002ko 3. HIRUHILABETEA 5,58
2002ko 2. HIRUHILABETEA 5,64
2002ko 1. HIRUHILABETEA 6,71
2001ko 4. HIRUHILABETEA 5,44
2001ko 3. HIRUHILABETEA 6,09
2001ko 2. HIRUHILABETEA 5,13
2001ko 1. HIRUHILABETEA 5,37
2000ko 4. HIRUHILABETEA 6,01
2000ko 3. HIRUHILABETEA 5,50
2000ko 2. HIRUHILABETEA 5,23
2000ko 1. HIRUHILABETEA 5,97
1999ko 4. HIRUHILABETEA 6,50
1999ko 3. HIRUHILABETEA 6,64
1999ko 2. HIRUHILABETEA 6,56
1999ko 1. HIRUHILABETEA 6,97

Langabetuak ikasketa-mailaren arabera

IKASKETAK2018ko 2Hir.
Alfabetatu gabeak  4
Lehen Hezkuntza 154
Titulurik gabeko LH programak 1
Bigarren Hezkuntzako lehenaroa 185
LH-ko programak 1. aroko tituluarekin  1
2. Hezkuntzako 1. aroa 91
LH-ko programak 2. aroko tituluarekin  
Goi-Mailako LH 56
Batxilerra beste ikasketa batzuekin  
Unibertsitateko ikasketak 46
Lanbideko espezializazioa  
Hirugarren zikloko unibertsitate-ikasketak  
Izendatu gabekoak 11
GUZTIRA 549

Langabetuak Adin Eta Sexuaren Arabera 2018ko 2. Hir

ADINAGIZONEZKOAKEMAKUMEZKOAK
20 12 6
20-24 urte arte 8 14
25-29 urte arte 22 36
30-34 urte arte 17 41
35-39 urte arte 17 37
40-44 urte arte 28 51
45-49 urte arte 28 32
50-54 urte arte 21 37
55-59 urte arte 27 34
59 urte baino gehiago 36 41
GUZTIRA 220 329

Langabetuak sektoreen arabera

SAILA2018ko 2. HIR
Nekazaritza eta arrantza 11
Industria 89
Eraikuntza 29
Zerbitzuak 353
Aurreko lanik gabeak 67
Izendatu Gabekoak  
GUZTIRA 549

 Langabetuak talde profesionalaren arabera 2018ko 2.Hir

OKUPAZIO MULTZO HANDIA2018ko 2.Hir
Enpresa eta Herri Administrazioetako zuzendariak 5
Teknikariak, zientzialari profesionalak eta intelektualak 66
Laguntzeko teknikariak eta profesionalak 74
Administrari erako bulegariak 31
Zaharberritze-zerbitzu, zerbitzu pertsonal eta babes-zerbitzuetako langileak eta dendetako saltzaileak 184
Nekazaritzako eta arrantzakolangile kualifikatuak 10
Artisauak, manufaktura-industrietako langile kualifikatuak, eraikuntzakoak eta meatzaritzakoak, operadoreak salbu 79
Instalazio-, makineria- eta muntaketa-operadoreak 22
Kualifikatu gabeko langileak 78
Indar armatuak  
GUZTIRA 549

 Beasaingo, Goierriko eta Gipuzkoako datu konparatuak

HIRUHILABETEABEASAINGOIERRIGIPUZKOA
2018KO 2. HIRUHILABETEA 8,03 7,84 8,99
2018KO 1. HIRUHILABETEA 8,08 7,90 9,55
2017KO 4. HIRUHILABETEA 8,21 8,10 9,74
2017KO 3. HIRUHILABETEA 8,76 8,74 9,98
2017KO 2. HIRUHILABETEA 8,40 8,51 9,89
2017KO 1. HIRUHILABETEA 9,04 9,00 10,74
2016KO 4. HIRUHILABETEA 9,04 9,18 10,40
2016KO 3. HIRUHILABETEA 10,24 10,28 11,51
2016KO 2. HIRUHILABETEA 10,18 9,98 11,51
2016KO 1. HIRUHILABETEA 10,18 10,17 12,30
2015EKO 4. HIRUHILABETEA 10,49 10,03 12,18
2015EKO 3. HIRUHILABETEA 12,30 11,15 12,60
2015EKO 2. HIRUHILABETEA 11,72 10,91 12,71
2015EKO 1. HIRUHILABETEA 12,22 11,47 13,71
2014KO 4. HIRUHILABETEA 12,82 11,81 13,70
2014KO 3. HIRUHILABETEA 12,94 12,23 13,99
2014KO 2. HIRUHILABETEA 12,79 11,84 13,71
2014KO 1. HIRUHILABETEA 13,11 12,27 14,77
2013KO 4. HIRUHILABETEA 12,34 12,16 13,88
2013KO 3. HIRUHILABETEA 13,55 13,09 14,64
2013KO 2. HIRUHILABETEA 13,49 12,89 14,45
2013KO 1. HIRUHILABETEA 13,77 13,05 14,98
2012KO 4. HIRUHILABETEA 12,80 12,47 14,20
2012KO 3. HIRUHILABETEA 12,97 12,48 13,7
2012KO 2. HIRUHILABETEA 12,62 12,17 13,14
2012KO 1. HIRUHILABETEA 13,03 12,56 13,58
2011KO 4. HIRUHILABETEA 11,51 11,03 12,25
2011KO 3. HIRUHILABETEA 10,87 10,87 11,99
2011KO 2. HIRUHILABETEA 11,67 11,01 12,35
2011KO 1. HIRUHILABETEA 11,90 11,53 12,86
2010EKO 4. HIRUHILABETEA 12,55 12,40 12,21
2010EKO 3. HIRUHILABETEA 12,72 12,34 12,04
2010EKO 2. HIRUHILABETEA 12,10 11,72 11,70
2010EKO 1. HIRUHILABETEA 13,93 13,07 12,90
2009KO 4. HIRUHILABETEA 12,32 11,71 11,91
2009KO 3. HIRUHILABETEA 12,36 11,28 11,51
2009ko 2. HIRUHILABETEA 11,52 10,55 10,82
2009ko 1. HIRUHILABETEA 12,07 10,87 11,25
2008ko 4. HIRUHILABETEA 9,36 8,41 9,30
2008ko 3. HIRUHILABETEA 7,26 6,72 7,74
2008ko 2. HIRUHILABETEA 7,10 6,12 7,39
2008ko 1. HIRUHILABETEA 6,90 6,24 7,72
2007ko 4. HIRUHILABETEA 5,96 5,54 7,10
2007ko 3. HIRUHILABETEA 5,83 5,34 6,80
2007ko 2. HIRUHILABETEA 5,53 5,29 6,62
2007ko 1. HIRUHILABETEA 5,51 5,49 7,32
2006ko 4. HIRUHILABETEA 5,58 5,45 7,26
2006ko 3. HIRUHILABETEA 5,62  5,30 6,93
2006ko 2. HIRUHILABETEA 5,51  5,29 6,91
2006ko 1. HIRUHILABETEA 6,81  6,00 7,85
2005eko 4. HIRUHILABETEA 6,58 6,00 6,95
2005eko 3. HIRUHILABETEA 6,43 5,95 7,21
2005eko 2. HIRUHILABETEA 5,71 5,49 6,93
2005eko 1. HIRUHILABETEA 4,80 4,80 6,30
2004ko 4. HIRUHILABETEA 5,27 5,54 6,84
2004ko 3. HIRUHILABETEA 5,48 5,39 6,66
2004ko 2. HIRUHILABETEA 5,37 5,04 6,61
2004ko 1. HIRUHILABETEA 5,58 5,28 7,24
2003ko 4. HIRUHILABETEA 6,09 5,89 7,10
2003ko 3. HIRUHILABETEA 5,78 5,50 7,02
2003ko 1. HIRUHILABETEA 5,99 5,20 6,75
2002ko 4. HIRUHILABETEA 5,68 5,33 7,42
2002ko 3. HIRUHILABETEA 6,13 5,43 7,44
2002ko 2. HIRUHILABETEA 5,58 5,02 7,00
2002ko 1. HIRUHILABETEA 5,64 4,68 6,65
2001eko 4. HIRUHILABETEA 6,71 5,56 7,62
2001eko 3. HIRUHILABETEA 5,44 5,30 7,16
2001eko 2. HIRUHILABETEA 6,09 5,43 6,81
2001eko 1. HIRUHILABETEA 5,13 4,62 6,45
2000.eko 4. HIRUHILABETEA 5,37 4,95 7,17
2000.eko 3. HIRUHILABETEA 6,01 5,38 7,28
2000.eko 2. HIRUHILABETEA 5,50 5,35 6,96
2000.eko 1. HIRUHILABETEA 5,97 5,36 7,83