Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content
Bestelakoak

Beasaingo udalerriko zarata mapa dokumentuaren laburpenari hasierako onespena ematea

2017/02/23

Udalbatza Osoak, 2017ko otsailaren 23an egindako bileran hasierako onespena eman zion Beasaingo udalerriko zarata mapa dokumentuaren laburpenari.

Urriaren 16ko 21372912 Dekretuaren 6 e) artikuluaren arabera, jendaurrean jartzen da hilabeteko epean iragarkia GAOean eta EHAOean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita, edonork aztertu eta bidezkoak diren alegazioak aurkeztu ditzan. 

Epe horretan ez bada alegazio edo erreklamaziorik aurkezten, behin betikotzat onartuta geratuko da.

OHARRA: dokumentua, Beasaingo Web orrian aztertu ahal izango da.

  pdf Dokumentazioa - Beasaingo zarata mapa (10.94 MB)

  GAO 2017ko martxoaren 7a, asteartea