LAN ESKAINTZA

ENPLEGU SUSTAPENA: Administraria (ekonomia)

Lanpostua
Urtea 2021
Eskaintza

ZERGABILKETA EXEKUTIBOKO DATUEN MIGRAZIOA:

Zergabilketa exekutiboa 25 urte baino gehiagoren ondoren berreskuratzean, azpikontratistak traspasatuko dizkigun datuak depuratu eta udal aplikazioetara inkorporatzeko laguntza ematea.

BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  • 2021eko ekitaldirako Lanbide Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen diru laguntzaren deialdira ( ekainaren 16ko Ebazpena, 2021-06-30ean, 128 zk.arekin EHAOn argitaratua) atxikiko diren kontratazioak bertan ezarritako irizpideak bete beharko ditu, hain zuzen ere, 1. tipologiari dagozkionak.
  • Goi mailako Heziketa zikloa: Administrazio eta finantza.
  • 3. Hizkuntza Eskakizuna, EGA edo baliokidea izatea.
  • Goierri bailaren erroldatua egotea.
  • Beasainen erroldatua egotea baloratuko da.
Eskaera

Nola eman izena eskaintzara?

Izena LANBIDEn eman beharko da, 2021eko urriaren 19a baino lehen

Onartuak eta baztertuak

Behin behineko zerrenda

Behin betiko zerrenda eta ariketen hasiera

Hautaketa

Ariketen datak, elkarrizketak

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

Behin behinekoa

Behin betikoa

Oharrak