LAN ESKAINTZA

ENPLEGU SUSTAPENA: Gizarte Laguntzailea (berdintasuna)

Lanpostua
Urtea 2021
Eskaintza

BEASAINGO HAUR,NERABE ETA GAZTEEI ZUZENDUTAKO EKINTZA PLANA DISEINATZEA. Horretarako:

  • Herritarrak lantaldeko teknikariekin batera eta Beasaingo haur eta nerabeen diagnostikoan parte hartu duten eragileekin koordinatuko da.
  • Beste herrietan haur, nerabe eta gazteen aisialdirako zuzendutako ekintzen azterketa egingo du.

BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  • 2021eko ekitaldirako Lanbide Enplegua sustatzeko tokiko ekintzen diru laguntzaren deialdira ( ekainaren 16ko Ebazpena, 2021-06-30ean, 128 zk.arekin EHAOn argitaratua) atxikiko diren kontratazioak bertan ezarritako irizpideak bete beharko ditu, hain zuzen ere, 1. tipologiari dagozkionak.
  • Gizarte zientzietan gradua izatea (gizarte hezkuntza,pedagogia,antropologia, sikologia, soziologia...).
  • 3. Hizkuntza Eskakizuna, EGA edo baliokidea izatea.
  • Goierri bailaran erroldatua egotea.
  • Astialdiko begirale tituloa edo antzeko formazioa izatea baloratuko da.
Eskaera

Nola eman izena eskaintzara?

Izena LANBIDEn eman beharko da, 2021ko urriak 19 baino lehen

 

Onartuak eta baztertuak

Behin behineko zerrenda

Behin betiko zerrenda eta ariketen hasiera

Hautaketa

Ariketen datak, elkarrizketak

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

Behin behinekoa

Behin betikoa

Oharrak