LAN ESKAINTZA

Antolakuntza eta Giza Baliabidetako Teknikari plaza hornitzeko barneko lehiaketa espezifikoa.

Lanpostua
Urtea 2020
Deialdia eta Oinarriak

 Oinarriak

 BOPV: Deialdia

Eskaera

Eredua

Akats zuzenketa

Iragarkia

Onartuak eta baztertuak

 Behin behineko zerrenda eta Epaimahaia

 

Galdetegia

Dokumetua eta erantzunak

Ariketak

Emaitzak

Merituak

 Merezimendu orokorren behin behineko emaitzak eta hurrengo probetarako egutegia.

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

 Behin behineko azken emaitzak 

 Balorazio Batzordearen proposamena

 Alkatetzaren Ebazpena

 

LAN POLTSA

Dokumentua

Oharrak