LAN ESKAINTZA

Beasaingo Ofizial-ondokoa (burua) lanpostua lehiaketa espezifiko bidez betetzeko deialdia

Lanpostua
Urtea 2020
Deialdia eta Oinarriak

 Deialdia eta Oinarriak

 Iragarkia EHAO

 

Eskaera

Eredua

Akats zuzenketa

 GAO akats zuzenketa

Onartuak eta baztertuak

 Behin behineko zerrenda eta Balorazio Batzordea

 Proba praktikoa eta elkarrizketa pertsonalaren iragarpena.

 

Galdetegia
Ariketak

 OHARRA: Merezimendu espezifikoetan ebaluatuko diren alderdiak.

 

Merituak

Balorazioa

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

 Behin behinekoa

 Balorazio Batzordearen proposamena

LAN POLTSA
Oharrak