LAN ESKAINTZA

Udaltzaingoko bi Agente plaza

Lanpostua
Urtea 2019
Deialdia eta Oinarriak

Prozesu honetako informazio guztia  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web orrian egongo da.

 Udaltzaingorako deialdi bateratua.

 Plaza kopurua handitzeko Ebazpena

 Plaza kopurua handitzeko ebazpena. Akats zuzenketa.

 Deialdian esleituko diren plazak

Eskaera

Eredua

Akats zuzenketa

Iragarkia

Onartuak eta baztertuak

 Behin behineko zerrenda

 Onartuen behin betiko zerrenda

 Lehenengo ariketa egiteko data

 Bigarren eta hirugarren ariketak egiteko datak

 Bostgarren proba (elkarrizketa) eta azterketa medikoen egutegia

 Euskararen ezagutza baloratzeko idatzitako proben data

 Euskararen ezagutza baloratzeko ahozko proben data

 Baztertuen zerrenda azterketa medikura ez azaltzeagatik

Galdetegia

 Proba teorikoaren zuzenketa plantila

 Zuzenketa plantilla: proba psikoteknikoa: gaitasunak

Ariketak

 Proba fisikoen inguruko oharra

 Proba teorikoa: behin behineko emaitzak

 Proba psikoteknikoa: gaitasunak. Benin behineko emaitzak

 Proba psikoteknikoa: pertsonalitatea. Behin behineko emaitzak

 Lehenengo hiru proben behin betiko emaitzak eta proba fisikoen egutegia

 Laugarren probaren behin behineko emaitzak

 Laugarren probaren behin betiko emaitzak eta elkarrizketari buruzko informazioa

 Elkarrizketa eta merituak. Behin behineko emaitzak

 Elkarrizketa eta merituen behin betiko emaitzak eta euskararen behin behineko emaitzak

 Euskarako proba: behin betiko emaitzak

Merituak

Balorazioa

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

 HE derrigorrezkoa den plazen inguruan, gaindituen behin behineko zerrenda

 HE derrigorrezkoa ez den plazen inguruan, gaindituen behin behineko zerrenda

 Hautaketa prozesua gainditu duten pertsonen gidabaimenak

 Plazak esleitzeko gainditutakoei deialdia

 Esleitutako plazen akordioa

 Formazio ikastaroaren inguruko ebazpena

LAN POLTSA

Dokumentua

Oharrak