LAN ESKAINTZA

Udaltzaingoko Agentea

Lanpostua
Urtea 2018
Deialdia eta Oinarriak

 Prozesu honetako informazio guztia Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren web orrian egongo da.

Dokumentua

 Polizia eta larrialdietako Euskal Akademia: Udaltzaingorako deialdi bateratua

Epaimahai Kalifikatzailea: Ebazpena. Diligentzia

 Deitutako plaza kopurua gehitzen duen ebazpena

Epaimahai medikoaren izendapena

Eskaera

Onarpen-eskaria

Izena emateko epea: 2018ko uztailaren 16tik abuztuaren 13ra arte (biak barne)

Akats zuzenketa
Onartuak eta baztertuak

 Onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda

Lehenengo probaren data

 Hizkuntza Eskakizunak egiaztatzeko probetarako Epaimahai Kalifikatzailearen bokala izendatzen duen Ebazpena

 Bigarren eta hirugarren probetako datak

 Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Galdetegia

Lehenengo azterketaren erantzunak.

 Bigarren azterketaren erantzunak.

Ariketak

 Lehenengo ariketaren behin behineko emaitzak.

 Bigarren ariketaren behin behineko emaitzak.

 Hirugarren ariketaren behin behineko emaitzak.

 Laugarren ariketa egiteko egutegia.

 Lehenengo hiru proben behin betiko emaitzak.

 Laugarren probaren behin behineko emaitzak.

 Emandako zerbitzuen argitaralpena.

 Laugarren probaren behin betiko emaitzak.

 Euskararen idatzizko probak egiteko datak.

 Elkarrizketaren behin behineko emaitzak.

 Euskarari dagozkion ahozko probak egiteko datak

 Euskararen behin betiko balorazioa

Merituak

 Agente gisa Udaltzain kidegoetan egindako zerbitzuen behin behineko balorazioa

Puntuazioa eta Azken Sailkapena

 Derrigortasun data igarota duten lanpostuetarako, gai diren pertsonen behin behineko zerrenda

  Derrigortasun datarik ez duten plazetarako, gainditu duten pertsonen behin behineko zerrenda

 Destinoen eskaerak egiteko jarraibideak

 Deitutako plazen behin betiko esleipena burutzeko deialdia

 Hautatutako pertsonen zerrenda

 Formazio ikastaroa hasteko ebazpena

 Oinarrizko prestakuntza ikastaroaren kalifikazioa

LAN POLTSA
Oharrak

 Gida baimenen inguruko ebazpena