2022. urteari dagozkion Udaleko Tasen (ura eta zaborra) eta udal kiroldegiko zerbitzuen erabiltzeagatiko tarifen arloan laguntzak eskatzeko epea irekita egongo da 2023ko irailaren 1etik 30era.

Laguntzen hartzaileak

 • Eskatzailea den pertsonak Beasainen erroldatuta egon behar du eskatzen den zerbitzua erabiltzen hasten den egunean.
 • Eskatzailearen bizikidetza-unitateak ez du gainditu behar ezarritako urteko diru-sarreren eta ondarearen muga.
 • Ondasun higiezinak (2. Etxebizitza edo lokalak) % 100aren jabetzan edukitzen badira, ez dira laguntza huek jasoko.

Udaleko tasen arloan laguntzak emateko kontutan hartuko den diru-sarreren (2022koak) baremoa ondorengoa izango da:

 • Egindako gastuaren % 100a jasoko dute elkarbizitza unitateek, baldin eta urteko diru-sarrera garbiak eta ondarea Gizarte Larrialdietarako Laguntzen  urteko diru-sarreren eta ondarearen mugan sartzen badira. Gehieneko zenbatekoa 450 €.
 • Egindako gastuaren % 75a jasoko dute elkarbizitza unitateek, baldin eta urteko diru-sarrera garbiak Gizarte Larrialdietarako Laguntzen baremoko urteko diru-sarreren 1 eta 1,5  muga artean sartzen badira eta ondarearen muga gainditzen ez badute. Gehieneko zenbatekoa: 350 €.
 • Egindako gastuaren % 50a jasoko dute elkarbizitza unitateek, baldin eta urteko diru-sarrera garbiak  Gizarte Larrialdietarako Laguntzen baremoko urteko diru-sarreren 1,5 eta 2 muga artean sartzen badira eta ondarearen muga  gainditzen ez badute. Gehieneko zenbatekoa: 250€.
 • Etxebizitza bakoitzeko eskaera bakarra egin ahal izango da.    

Udal kiroldegiko zerbitzuen erabiltzeagatiko tarifen arloko laguntzak jasotzeko kontutan hartuko den diru-sarreren (2022koak) baremoa ondorengoa izango da:

 • Egindako gastuaren % 60a jasoko dute elkarbizitza unitateek, baldin eta urteko dirusarrera garbiak eta ondarea Gizarte Larrialdietarako Laguntzen baremoak urteko diru-sarreren eta ondarearen mugan sartzen badira.
 • Egindako gastuaren % 30a jasoko dute elkarbizitza unitateek, baldin eta urteko dirusarrera garbiak Gizarte Larrialdietarako Laguntzen baremoko urteko diru-sarreren 1 eta 1,5 muga artean sartzen badira eta ondarearen muga gainditzen ez badute.
 • Ekainetik irailera bitarteko tarifak baino ez dira diruz lagunduko.

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen urteko diru-sarreren muga, elkarbizitza unitateko neurriaren arabera, ondorengoa da:

 • 1 pertsona: 14.078,70 €
 • 2 pertsona: 18.078,48 €
 • 3 edo gehiago: 19.998,36 €

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen urteko ondarearen gehieneko muga, elkarbizitza unitateko neurriaren arabera, ondorengoa da:

 • 1 pertsona: 37.543,20 €
 • 2 pertsona: 48.209,28 €
 • 3 edo gehiago: 53.328,96 €

Eskaerak aurkezteko

 • Presentzialki Beasaingo Udaleko iGunean, 8:30etatik 13:30etara.
 • Posta arruntaren bidez
 • Telematikoki, www.beasain.eus