Udal ordenantza informazio publikoan jartzen da 30 eguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geldituko da.

Informazioa