Hitzarmenaren aldaketari hasierako onespena eman eta gero, jendaurrean jartzen da hogei laneguneko epean alegazioak aurkezteko. Alegaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartua geratuko da. 

Informazioa