Behin Udalbatza osoak Beasaingo Berdintasun Kontseiluaren araudiari hasierako onespena emanda, jendaurrean jartzen da 30 laneguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Udalaren idazkaritzan nahiz web orrian aztertu ahal izango da araudia. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geratuko da.