Legealdi planaren kontuematea

Barne merkataritza eta tokiko turismoa sustatzea

Ardatza: Hezketarako balioak dituen herri kohesionatu, parte hartzaile eta dinamikoa

2 ekintza 1 1 0