Legealdi planaren kontuematea

Antzizar kiroldegiko instalazioak hobetu.

Ardatza: Hezketarako balioak dituen herri kohesionatu, parte hartzaile eta dinamikoa

Helburu estrategikoa: Udal ekipamenduak hobetzea

Martxan

Deskribapena

Legeladiko Planeko helburu desberdinei aurre egiteko, Antzizat Kiroldegiko instalazioetan zenbait hobekuntza gauzatu dira. Desgaituen irrisgarritasuna bermatzeko taldekako aldagelak egokitu dira. Instalazioetan energia aurrezko igerilekuetako uraren beroaren berreskuragailua martxan ipini da, baita zenbait esparrutan kontsumo bajuko argiteria ipini dugu. Kiroletako instalazioen eskaintza ere hobetu da, boxing gimnasioa sortuz, fitness gimnasioa eguneratuz edo aeskaladarako arrokadromoa berrituz. Takiletan sarraila elektronikoak ere ipini dira.