Herrilab

 Ekintza Planaren aurkezpena (azaroak 21)

Herrilab Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontziliazio Erantzunkiderako I. Planaren barruan kokatzen da. Gipuzkoako udalerri batean programa esperimental baten bidez, Foru Planean jasotako neurriak praktikan jarri nahi dira. Plan pilotu partekatuen bidez aplikatuko da, eragile publiko, sozio-ekonomiko eta sozialen parte-hartzearekin, emakumeen eta gizonen berdintasunean oinarritutako gizarte baten prototipoa eraikitzeko, eragile publiko, sozio-ekonomiko eta sozialen parte-hartzearekin. Lehenengo esperientzia Beasaingo udalerrian gauzatzen da.

Emakumeei eta gizonei lana, familia eta garapen pertsonala modu orekatuagoan uztartzen lagunduko dieten dinamikak sortzea da proiektuaren helburua, haien premiei moldatzen diren ekintzak abian jarriz. Toki-administrazioak bere burua eskaintzen du udalerriko hainbat eragileren inplikazioa bilatzen duen proiektua bultzatzeko: herritarrak, gizarte-eragileak eta hirugarren sektorekoak. Horrezaz gainera, eskaintzen dituen zerbitzuak eta programak moldatzeko prest dago, hautemandako premietara egoki daitezen, lankidetzaren ikuspegitik.

HerriLab proiektu pilotua Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Beasaingo Udalaren arteko lankidetza-hitzarmen baten bidez garatzen da.