B2 - Gramatika

gramatika beasaingo udal euskaltegia

Aukera ezazu erantzunik egokiena:

Gramatika testa duzu hauxe. 30 Itemez osatuta dago. Item bakoitzak lau aukera ditu eta horietako bat aukeratu beharko duzu, bertan klikatuz. Testa gainditzeko, 20 item gainditu beharko dituzu, gutxienez.


Este es el test de Gramática, compuesto por 30 items. Cada item tiene cuatro opciones de las cuales deberás elegir una, mediante un click. Para superar el test, deberás superar 20 items como mínimo.