B2 - Entzumena

Haserretu zaitez

"Indignez-vous" honela izena du azken Eguberrietan Frantzian gehien saldu den liburuak. Egileak, Stéphane Hessel, historia luzea du. 


Entzun grabazioa arretaz (2 aldiz nahikoa da) eta erantzun ondorengo 5 galderak, aukera egokia aukeratuz (klik eginez). Proba gainditzeko, 3 galdera gainditu beharko dituzu, gutxienez (%60).

Escucha la grabación atentamente (2 veces es suficiente) y responde las 5 preguntas que aparecen a continuación, eligiendo la opción adecuada (mediante un click). Para superar la prueba, deberás superar 3 preguntas como mínimo (%60)