Beasaingo Udalak Helduak Euskalduntzeko eta Alfabetatzeko Udal Euskaltegi Publikoa sortu zuen 1987an, Fundazio Publikoaren forma juridikoarekin. Gaur egun, ordea, udal egituran txertatuta dago zuzen-zuzenean.

Udal Euskaltegi Publikoak, euskara hizkuntzarekin batera, euskararen normalizazioa du xede, Beasaingo eta Goierriko hizkuntza plangintzan txertatuta, eta euskal nortasuna, izaera, sena etab. sortarazi eta lantzen lagunduko die ikasleei.

Helduak Euskalduntzeko eta Alfabetatzeko Fundazio Publiko honek nortasun eta ahalmen juridiko propioa eta osoa izango du bere jardunerako, eta, horren harira, besteak beste, diru-laguntzak banatzeko eskumena duenez, eta horiek arautu nahian, honako araudi hau finkatu du:

ONURADUNAK:

Honako baldintza hauek betetzen dituzten Udal Euskaltegi Publikoko ikasleak:

 1. Beasainen erroldatuta egotea ikastaroa egiten duten bitartean.
 2. Ikasleak gutxienez %85eko asistentzia izan behar du, eta ikasturtea bukatu.
 3. Ebaluazio probak egitea.
 4. Ikasturtean zehar, aprobetxamendu ona izatea, banakakoen ebaluazioa eta ezarritako helburuak oinarri hartuta.
 5. Eskatzaileek udalarekin inolako zorrik ez izatea.
 6. Diru-laguntza hauetatik kanpo geratuko dira xede berbererako erakunde edota enpresaren batetik, HABEtik izan ezik, diru-laguntza jasotzen dutenak.
 7. Bestalde, bestelako laguntzekin bateragarria izango da, baldin eta gain-finantzaketarik ez badago.

LAGUNDU DAITEZKEEN IKASTAROAK:

HABEk ikasturtero ezartzen dituen irizpideei jarraiki antolatzen diren ikastaro guztiak lagundu ahal izango dira.

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA:

Bi diru-laguntza mota egongo dira:

 1. Diru-laguntza orokorrak

Diru-laguntzen zenbatekoa ordaindutakoaren %60koa izango da.

 1. Baldintza ekonomikoak betez gero, emango diren diru-laguntzak

Aurreko baldintzaz gain, hileko diru-sarrera garbiak Urteko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) bider 1,5 baino txikiagoak dituzten euskara ikasleei ordaindutako kopuruaren %80 itzuliko zaie. Horretarako, aurkeztu beharreko dokumentuen berri emango zaie udal euskaltegiko idazkaritzan.

DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA

Diru-laguntza orokorrei dagokienez, ikasleek ez dute eskaera berezirik egin behar. Ikasturtea amaituta, ofizioz hasiera ematen zaio prozesuari eta ordainketa bakarrean ordaintzen dira diru-laguntzak hiru hilabeteko epean, ikasleek horretarako emandako kontu korrontearen zenbakian transferentzia bidez.

Baldintza ekonomiko bereziei lotutako diru-laguntzei dagokienez, euskaltegiari beren egoeraren berri emanda, dokumentazio berezia eskatzen zaie ikasleei eta prozesuari hasiera ematen zaio. Kasu horretan ere, kontu korrontearen zenbakian transferentzia bidez ordaintzen dira ordainketa bakarrean.

IKASLE LANGABETUAK

Aurreko diru-laguntzez gain, langabezian dauden ikasleek trataera berezia jasotzen dute, eta, baldintza zehatz batzuk beteta, doako matrikula eskaintzen zaie.

BALDINTZAK:

 1. Ikasturte hasieran aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • LANBIDEko ziurtagiria (bertan enplegu eskatzaile gisa inskribatuta daudela ziurtatzen duena).
 • Banketxeko ziurtagiria (kontu korronte baten titular direla ziurtatzen duena).
 • Udal Euskaltegiko inprimaki berezia sinatuta (zertara konprometitzen diren argi eta garbi adierazten duena).
 1. Ikasturte erdian eta amaieran aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Gizarte Segurantzako lan bizitzaren agiria.
 1. Bete beharreko asistentzia:

              %90 . Justifikatu beharreko faltak, horiek bakarrik onar daitezkeelako, hauek dira:

 • LANBIDEk deitu izana
 • Medikuarengana joan izana

Ikastaroa justifikatu gabe utziz gero, kontu korrontetik matrikula osoa kobratuko zaie ikasleei.

Lana lortuz gero, eta ikastaroan jarraitu nahi izanez gero, zati proportzionala kobratuko zaie ikasleei, hiru hilabeteka kalkulatuta, modu honetan:

 • Klase orduen %10 bada, ez da kobratuko (langabetutzat joko da).
 • Klase orduen %25 bada, %25 kobratuko zaie.
 • Klase orduen %50 bada, %50 kobratuko zaie.
 • Klase orduen %75 bada, %75 kobratuko zaie.
 • Klase orduen %100 bada, %100 kobratuko zaie.