Argitaratu da GAOn HAPO dokumentuaren hasierako onespen-iragarkia. Jendaurrean geratzen da 60 laneguneko epean alegazioak aurkezteko. Epea 2023ko maiatzaren 12an (hau barne) amaituko da.

Dokumentua