2017ko apirilaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da Udaltzain lanpostu bat hornitzeko lehiaketa-oposizioan parte hartzeko onartutako eta baztertutako izangaien behin behineko zerrenda. Hamar laneguneko epea ematen zaie izangaiei erreklamazioak egin eta akatsak zuzendu ahal izateko (2017ko maiatzak 4 arte).

Behin behineko zerrenda GAO - Onartuen eta baztertuen behinbehineko zerrendaren 2017

 Hona hemen GAOn argitaratutako iragarkia:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/04/21/c1702695.pdf