«Beasaingo Plangintzako Arau Subsidiarioetako Katalogoaren aldaketari» hasierako onespena ematea erabaki zuen 2021eko abenduaren 9an Udalbatza osoak. Horren ondorioz, apirilaren 18ko 781/1986 Erret Dekretu Legegilearen 56. eta ELOLEko 49. artikuluan xedatuaren arabera, jendaurrean jartzen da 30 laneguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Udalaren Idazkaritzan nahiz web orrian aztertu ahal izango da araudia. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geratuko da. 2022-02-15en amaitzen da epea. 

  pdf GAO iragarkia (73 KB)

  pdf Arau subsidiarioetako katalogoaren aldaketa puntuala (559 KB)

  pdf Planoa (3.97 MB)

  pdf Plano berria (3.07 MB)