Jasangarritasun Energetikoaren Batzordea sortzeko Erregelamenduari hasierako onespena eman ondoren, pdf jendaurrean (74 KB) jarri da 30 laneguneko epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Udalaren Idazkaritzan nahiz web orrian aztertu ahal izango da araudia. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geratuko da.
Araudiaren testu osoa, Beasaingo Udalaren web orrian, iragarki taula digitalean aurkitzen da aztertu ahal izateko.