Laguntzak eskatzeko epea: 2020ko urriaren 1etik 31ra.

Udal kiroldegian 2020ko udako abonuaren edo ekainetik irailera bitarteko kuoten  zenbatekoak hartuko dira kontutan.

Laguntza gehienez ere udako abonuaren  % 60ra iritsi daiteke.

Kontutan edukiko dira elkarbizitza unitatearen 2019ko  dirusarrerak:

  • Urteko LGS kopuru arte (12.600 €): ordainagiriko %
  • Urteko LGS kopurutik (12.600 €) urteko 2 aldiz LGSra (25.200 €): ordainagiriaren % 30a.    

Bi persona edo gehiago bizi badira beraien dirusarreretan kenketak egingo dira.

Eskaerak Beasaingo Udaleko iGunean, aldez aurretiko txandarekin,  943028050 telefonora deituz. 

  pdf (103 KB) Aurkezteko dokumentazioa

  pdf Eskaera orria (156 KB)

  pdf Baimen orria (603 KB)