Argitaratu dira Udalaren web orrian, Udalbatza Osoak 2019ko otsailaren 28an egindako ohiko bileran onartutako EIT (Eraikuntzen Inspekzio Teknikoa) txostenaren menpe egindako jarduketetarako diru laguntzak emateko oinarriak, 2019ko ekitaldi ekonomikorako.