2020ko martxoaren 15eko 00:00etatik aurrera, Espainiako estatuaren lurralde osoa Alarmako egoeran dago, COVID-19k eragindako osasun-krisiak eraginda, eta, besteak beste, lurralde horretan pertsonen zirkulazio askeari eragiten dio. Hori guztia martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan dago araututa, eta haren artikuluen zati bat eransten da:

  1. artikulua. Pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzea.
  1. Alarma egoeraren indarraldian, jendeak erabilera publikoko errepide edo espazioetan zehar bakarrik zirkulatu ahal izango du jarduera hauek burutzeko, eta horiek banaka egin behar dira, ezintasunak, adingabeak, adinekoak edo bestelako arrazoiren batengatik izan ezean justifikatuta:

a) Elikagaiak, farmazia-produktuak eta lehen beharrekoak erostea.

b) Osasun-zentro, zerbitzu eta establezimendutara joatea.

c) Lanerako, lanbide edo enpresa-prestazioa egiteko lantokira joatea.

d) Ohiko bizilekura itzultzea.

e) Adinekoak, adingabeak, menpekoak, ezinduak edo bereziki ahulak diren pertsonak artatu eta zaintzea.

f) Finantza eta aseguru-erakundeetara joatea. g) Indar nagusia edo beharra dela eta.

h) Antzeko izaera duen beste edozein jarduera.

 

  1. Era berean, aurreko paragrafoan aipatutako jarduerak egiteko edo gasolindegietan edo zerbitzuguneetan sartzeko erabilera publikoko bideetan ibilgailu partikularrak ibiltzeko baimena emango da.

LAGUNTZA ESKATZEN DA