KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Indarrean dauden kontratazio prozesuak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data
Zerbitzu Beasaingo udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko zerbitzua emateko kontratua 2017-09-29

Itxita dauden kontratazio prozesuak

Esleitutakoak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data
Zerbitzu Beasainen hizkun­tza gaitasun nahikorik ez duten haur hezkun­tzako eta lehen hezkun­tzako haurrei hizkun­tza errefor­tzua emateko zerbi­tzua kontrata­tzea. 2017-05-19
Zerbitzu Baldintza plegu administratiboa prozedura irekiaren bidez, ondorengoa kontratatzeko: herritar guztientzat bideratutako sentsibilizazio programa, adimen desgaitasuna duten pertsonei garatze, formazio eta partehartze aukera emateko, komunitario eta ageri to 2017-05-17
Obra Kale asfaltaketa lanak kontratatzea 2017-05-02
Obra “Loinatz futbol zelaiko zoladura soropil artifizialagatik aldatzea, drainadura eta erregadiatzeko sistema berritzea eta tribunaren atzealdeko gunean ekintzan” burutzeko obrak kontratatzea 2017-05-02
Obra Zazpiturrieta kalea berurbanizatzeko obrak kontratatzea 2017-05-02
Zerbitzu "Beasain Indarberritu" proiektua idaztea 2017-04-12
Zerbitzu Beasaingo udalerrian gizarte eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua 2017-03-27
Zerbitzu Beasainen euskara hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzua 2016-11-10
Hornidura Antzi­zar Kiroldegian igerilekuetako uraren berriztapeneko energiaren berreskura­tzailearen hornidura, instalakun­tza eta mar­txan ipin­tzea prozedura ireki bidez kontrata­tzeko administrazio baldin­tza zeha­tzen pleguak 2016-10-19
Obra Nekolalde kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Ezkiaga auzoko frontoian igogailu publikoa jar­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2016-08-30
Obra Zazpiturrieta, 4. arean igogailua eta urbanizazio osagarria egiteko lanak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa egitea, baldin­tza plegu administratiboa onartuz 2016-08-16
Zerbitzu Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak 2016-07-19
Obra Kale asfaltatze lanak prozedura irekiaren bitartez kontratatzeko deialdi publikoa 2016-06-27
Zerbitzu Beasaingo udal eraikinak eta lokalak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lehiaketa 2016-06-13
Zerbitzu Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako Beasaingo Loinatz eguneko zentroaren erabilera eta kudeaketa eta Beasaingo udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzuen kontratazioa 2016-05-25
Zerbitzu Deialdi publikoa egitea eta baldin­tza plegua onar­tzea, Igar­tzako mul­tzo monumentalaren kudeaketa eta ustiaketa kontrata­tzeko 2016-03-07
Zerbitzu Prozedura irekiaren bitartez, Administrazio-baldintzen agiria, hirigintza arloan laguntza teknikoa kontratatzea 2016-01-29

Hutsik geratu direnak

Mota Izena Proposamenak aurkezteko data
Zerbitzu Beasaingo udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko zerbitzua emateko kontratua 2017-04-07
Obra Zazpiturrieta Kalea berriro urbaniza­tzeko obrak prozedura irekiaren bitartez kontrata­tzeko deialdi publikoa 2017-04-03
Zerbitzu Beasainen hizkun­tza errefor­tzua behar duten haurren­tzako zerbi­tzua kontrata­tzeko deialdia 2016-09-05
- Beasain Lantzen, S.A.ren jabetzakoa den eta Itolako industrialdean dagoen (6. sektorea) eta 295,90 m² dituen B-6 pabiloia besteren tzea, horretako baldintza plegua onartuz 2016-05-18
Zerbitzu Beasaingo Udalaren eta bere organismo autonomoen aseguru pribatuak kontrata­tzeko deialdia egitea eta lehiaketa arautuko duten baldin­tza administratibo eta teknikoak 2016-02-01