Errekarte eremuko hirigintza proposamena behin batzordean aurkeztuta, proiektua onartzea falta da eraikuntza lanak hasteko

Proiektu berriak egungo egoera eta beharrei erantzuten die eta eremu urbanoan eraikitzea lehenesten du

Errekarte eremuko hirigintza proiektuari bultzada berri bat eman dio Udal gobernuak. Lurraldea batzordean inguru honetarako hirigintza proiektu berria aurkeztu du eta eraikuntza lanak hasteko proiektua onartzea eta hitzarmenak sinatzea besterik ez da faltako eraikuntza lanak hasteko.

Behar berriek hala adierazita, proiektu berriak zenbait ezberdintasun ditu jatorrian duela urte batzuk aurkeztu zen proiektuarekiko. Mendialdean ez da eraikiko, alegia landa sektorean. Zerbitzu eta azpiegitura guztiak dauden eremu urbanoan eraikiko da zerbitzu eta azpiegitura guztiak eskura dauden tokian, gaur egungo eraikinen lerroari jarraiki, udal gobernuak eremu urbanoan eraikitzea lehenesten baitu. Eraikinei dagokionez,  solairu bat gutxiago izango dute.

Garatu den proiektu berrian berdeguneak eta espazio desberdinak errespetatuko dira gehiegikeriarik egin gabe. Errekarte baserriari dagokionez, interes arkeologikorik ez duenez, ez da ondare izendatua eta eraitsi egingo da. Aurreko legegintzaldian aurkeztu zen proiektuak, parte hartze prozesu batean oinarritutako arau subsidiarioen aldaketak eskatzen zituen baina orduko udalbatza osoan ez zen proposamen hura aurrera atera. Egungo proiektuak duela hamar urte aurkeztu zen hartan du oinarria baina oraingo beharrei egokitu da.

Udal gobernuaren iritziz, etxebizitzen eskariari dagokionez, Beasainen gaur egun eraikuntza berrietarako dauden eremuak mugatuak dira, horregatik daudenak zentzuz kudeatu behar dira, eremu urbanoa lehenetsita.

Etxebizitzen beharrari erantzun

Udal gobernuak eraikuntza berrien beharra atzemateaz gain, etxebizitzaren politikan landu behar duen beste lerroa etxebizitzen alokairua sustatzen jarraitzea da. Eusko Jaurlaritzak egun indarrean dituen programak indartuz eta sustatuz (Bizigune…), horretarako Udala diru laguntzen plan estrategikoa egiten aritu bada ere, ordenantza arautzeari ekingo dio aipatu programak indartzeko.  

Laguntzak eskatzeko epea:  2017ko urriaren 1etik 31ra.

Udal kiroldegian 2017ko udako abonuaren edo ekainetik irailera bitarteko kuoten zenbatekoak hartuko dira kontutan.

Laguntza gehienez ere udako abonuaren % 60ra iritsi daiteke.

Kontutan edukiko dira elkarbizitza unitatearen dirusarrerak:

  • Urteko LGS kopuru arte (9.907,80 €): ordainagiriko % 60a.
  • Urteko LGS kopurutik (9.907,80 €) urteko 2 aldiz LGSra (19.815,60 €): ordainagiriaren % 30a.

Bi pertsona edo gehiago bizi badira beraien dirusarreretan kenketak egindo dira.

Eskaerak Beasaingo Udaleko iGunean 7:30etatik 14:30etara. Informazio gehiago 943 028050 telefonoan.

Lehenengo Probaren emaitzak: informazio gehiago

Bigarren proba: praktikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea da. Epaimahaiak proposatutako kasu bat edo batzuk idatziz garatu beharko dira, Udaltzaingoari dagokion lanen inguruko  gaiei buruz eta trafikoa eta Udal Ordenantzei buruz. (Oinarrien II. eranskineko 19 eta 20 gaiak)

EGUNA: 2017-09-27

ORDUA: 10:00etan.

LEKUA: Beasaingo Udaletxeko Batzar Aretoa

Hamaseigarrenez, datorren urriaren 7an ospatuko da Beasaingo boluntarioen eguna

Aurtengo elkarte omendua Beasaingo emakumeen elkartea ASMUBE izango da

Iritsi da eguna eta urriko lehen larunbatean legez, Beasaingo boluntarioen eguna ospatuko da. Eguna urriaren 7a izango bada ere, honen bueltan antolatutako ekitaldiak urriaren 4ra eta 6ra ere zabaldu dira. Urriaren 4an Al-Anon eta Alateen elkarteen bilera informatiboa izango baita alkoholismo arazoa duten edaleen lagun eta familiei laguntza eskaintzeko. 

Urriaren 6an aldiz, Udaleko beka jaso duen gazte laguntzailearen esperientzia aurkeztuko da udaletxeko batzar aretoan.

Agerraldian Malu Valles, ongizate saileko buruak adierazi duenez, egitarauan ez da aldaketarik izango. Ohi bezala eguraldiak aginduko du egunaren nondik norakoa. Dena den, egun honetako helburua berdina izaten jarraitzen du urtetik urtera: boluntarioen elkarteen lana agerian uztea, bistaraztea, eurak baitira Beasaingo altxorrik handiena. 

Egun honen inguruan antolatu den egitaraua kontsultagai duzu pdf hemen (110 KB) .

Datorren urteko Ordenantza fiskalen onarpenerako, tasa eta zergek igoerarik ez izatea proposatu du Udal gobernuak

Madrilen kupoaren baitan Alderdi Jeltzaleak egindako kudeaketak tokikotasunean eragina izan du eta Udalaren presio fiskala baretu da aurreikusitako dirurik ez da itzuli beharko

2018ko Ordenantza fiskalei lotuta, Beasaingo Udal gobernuak datorren urtera begira tasa eta zerga guztiak izoztea proposatu du. Proposamen horren berri eman zieten atzo oposizioko taldeei eta Ordenantza fiskalak oro har ez du aldaketarik izango.

Esan bezala  2018rako tasa eta zergek igoerarik ez izatea proposatu du gobernu taldeak diru sarrera eta gastuen arteko orekak igoerarik eskatzen ez duelako, baina bereziki, Udalaren presio fiskala baretu delako. Hau da, Madrilgo gobernuarekin Eusko Alderdi Jeltzaleak kupoaren negoziaketan lortutako akordioari esker, Beasaingo Udalak ez du aurreikusitako 462.623€ko kopurua itzuli behar izango. Negoziaketen bidez,  beraz, aurreko urteetan izandako “presio fiskala” arintzea lortu da eta horrek Udalak aipatu kopurua itzuli behar ez izatea ekarriko du.

Gauzak honela, ondasun higiezinen zerga, jarduera ekonomikoen zerga edo Eraikuntza, obren eta instalakuntzen zergak ez dute igoerarik izango. Modu berean ura, zaborrak edota lurzoruaren okupazioagatik ordaintzen diren tasak ere ez dute aldaketarik jasango, oro har.

Honenbestez, erabakia Udal gobernuak oposizioari jakinarazi dio eta honen ekarpen edo proposamenak jaso ostean 2018ko ordenantza fiskalak  onartuak izango dira.